Çiller-Fankoyl Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

Çiller-Fankoyl Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası
  • İllik, mövsümi, birdəfəlik servis xidməti; 
  • Planlı təmir işləri; 
  • Müddəti bitmiş komponentlərin dəyişdirilməsi/təmiri; 
  • Təqdim olunmuş sorğu əsasında soyuducu avadanlıqların diaqnostikası; 
  • Soyuducu mayenin (freonun) miqdarının nəzərətdə saxlanılması və lazım olduqda əlavə olunması; 
  • Qəzalı vəziyyətində yerində təmiri.